Poolse Polka in de Polder met Poldox

 

Voormalige kantoorgebouwen op industrieterreinen, gestapelde containerwoningen, nieuwbouwcomplexen in kassengebieden, omgebouwde kloosters, verbouwde militaire basissen, maar ook: ondergrondse holen in afgelegen natuurgebieden. Je kunt het zo gek niet bedenken of ze wonen er in Nederland: Poolse arbeidsmigranten.

Er verblijven naar schatting 300.000 mensen uit Midden- en Oost-Europa in Nederland. De meesten van hen zijn arbeidsmigrant en werken voor kortere of langere tijd in Nederland. De werkloosheid, inkomensverschillen en geringe omvang van de arbeidsmarkt in Polen, staan tegenover het sociale zekerheidsstelsel van Nederland. De sector waar Poolse arbeidsmigranten nu aanspraak op maken lijkt te professionaliseren. Uitzendbureaus zetten in toenemende mate zogenaamde ‘Polenhotels’ op, waar het aantal tijdelijk gevestigde arbeidsmigranten tot in het duizendtal kan oplopen. Deze massale woonvoorzieningen gaan gepaard met veel voordelen voor werkgevers, als beheersbaarheid en efficiëntie.

Natuurlijk pleiten uitzendbureaus voor een verhoogd uniform arbeidsethos onder goedkope arbeiders. Maar hoe zit het met de menselijke kant van het verhaal?

De Polen worden in Nederland, mede door het ‘Polen meldpunt’, een website waar mensen klachten kunnen indienen als zij overlast ondervinden van Polen of andere Midden- of Oost-Europeanen, onmiskenbaar buiten de maatschappij geplaatst.

Wij betwijfelen sterk of de migranten uit Polen voor zoveel overlast zorgen. Wij willen weten wie de Polen die naar Nederland komen, eigenlijk zijn.  Waarom vertrekken ze? Hoe ziet hun leven er in Polen uit?  Wat weten zij, of denken zij te weten over Nederland? En kunnen zij in Nederland werken aan een betere toekomst? Wij willen deze Polen door middel van een documentaire een gezicht geven. Om deze reden zijn we, vergezeld door een tolk, eind april op reis gegaan naar Polen. We hebben twee Poolse arbeidsmigranten de dagen voor vertrek gevolgd tijdens het afscheid van hun ‘lief en leed’, het inpakken van de koffers en hun reis naar Nederland. Wat zijn de levensverhalen, verwachtingen en dromen die schuilgaan achter deze hardwerkende mensen?

Z Bogiem